20. 07. 08

Filtri skozi katere zaznavamo svet

Ljudje imamo še največ težav sami s seboj. Čeprav se tega dostikrat ne zavedamo ali pa si nočemo priznati. Vse kar vidimo, slišimo, dojemamo se selekcionira skozi naše zavestne in nezavestne filtre – to je vrednote, prepričanja, miselne vzorce. Zato je lahko doživetje istega dogodka za dve osebi popolnoma različno. Ker je vsak posameznik poleg naučenega v tem življenju »obremenjen« še z izkušnjami in lekcijami prejšnjih življenj, niti dve osebi na tem svetu ne moreta imeti popolnoma enakih vtisov, spominov ali celo izkušenj. Da bi vse to ovrednotili se primerjamo med seboj. Če se naše dojemanje vsaj približno ujema z dojemanjem drugih, potem smo zaznali »pravilno«, če pa se dojemanje ali doživljanje razlikuje, pričnemo dvomiti v lastno verodostojnost. Pričnemo se spraševati kaj je normalno, sprejemljivo in ker ne želimo izstopati, pride celo do zanikanja lastne izkušnje. Naša samopodoba se prične krhati in izoblikujejo se različne frustracije. Te nam narekujejo nadaljno interpretacijo dojemanja sveta in sčasoma postane vse črno. Ujamemo se v začarani krog. Kako se izviti iz tega? Lagala bi, če bi rekla, da z lahkoto, vendar je pomembno, da ne razmišljamo o tem, kako težko je to. Ljudje smo mojstri kompliciranja in naš ego nam pri tem še dodatno »pomaga«. Tako kot so starejše generacije verjele, da je možno preživeti samo, če trdo delaš, so današnje mlajše generacije vrednoto dela zavrnile in razmišljajo kako s čim manj truda zaslužiti čim več denarja. In veliko ljudem to tudi uspeva. Zakaj torej ne bi verjeli, da je možno z malo ali nič truda spremeniti pogled na svet. S tem spremnimo svoje doživljanje sveta in vsega kar se nam dogaja ter zelo na hitro tudi svoje življenje. Kako torej spremenimo vse naše »trpljenje« v veselje in radost? Nekateri potrebujejo grobo streznitev, da lahko začnejo znova. Potrebujejo padec na samo dno, potrebujejo biti do vratu v dreku, biti zapuščeni od vseh, da »preklopijo« način razmišljanja. Takšni se potem največkrat sami izkopljejo iz vseh težav in tegob in s tem dobijo verodostojno izkušnjo, ki jih v celoti prerodi, da lahko pričnejo z »novim« življenjem. Svet, ki jih je prej zaničeval in potiskal na dno, postane njihova glavna podpora in prostor veselja. Pa se je res spremenil svet? Odgovor je seveda ne, spremenili so se sami. Zamenjali so filtre, skozi katere dojemajo svet. Ker ljudje ne vemo, kakšne filtre imajo drugi, se nam zdi, da tako kot dojemamo svet mi sami, ga dojemajo tudi drugi. Zato projiciramo svojo lastno doživljanje tudi na druge. S tem pa pademo pod univerzalno pravilo, da na energetskem nivoju podobno privlači podobno. Kar je v nas samih, je tudi v naših projekcijah in te privlačijo enake stvari, energije, ljudi, doživetja, izkušnje. Kdaj ste nazadnje pregledali svojo vsebino? Kdaj ste naredili spomladansko čiščenje na duhovnem nivoju? Ali res še vedno potrebujete iste vzorce in prepričanja izpred 10ih let? Zakaj bi se človek moral zadovoljiti s tem, da se ne spreminja in ostaja vedno isti? Zakaj je tako lahko okriviti svet za vse, kar se nam dogaja? Kaj smo s tem naredili koristnega? Moje »prebujenje« je bila naslednja modrost: Lažje si je obuti copate, kot cel svet obložiti s preprogami.

7. 07. 08

Prebujanje čaker - Kronska čakraKljučne besede: zavest, zavedanje, duhovnost, božanskost, molitev, meditacija, višji svetovi, razsvetljenje, blaženost, samorealizacija, vnebovzetje.

Blokirana kronska čakra: občutek, da ste sami na svetu, popolno zanikanje duhovnega sveta, apatija, odsotnost stika z višjim jazom

Pretočna kronska čakra: notranji mir in sreča, hvaležnost, občutek enosti z vsm, čista zavest, zavedanje smisla življenja.


Skozi kronsko čakro se povezujemo z božanskim. Je nenehen vir Ljubezni, Miru in Enosti. Odpiranje kronske čakre je postopno in v razvoju človeka popolno očiščenje in pretočnost kronske čakre pomeni razsvetljenje. Čakra se nahaja na temenu in vpliva na povezanost z lastnim virom energije. Pretočna čakra nam zagotavlja, da nam ne zmanjka energije in da se ni potrebno napajati iz drugih virov (se »priklapljati« na druge ljudi). Je čakra osebne, individualne duhovnosti, kjer ni pomembno ali se ukvarjamo z jogo, zazenom ali krščansko meditacijo.

Barbara Brennan takole opiše značilnosti sedme čakre: temenski center je povezan s tem, koliko je človek povezan s svojo lastno duhovnostjo in v kolikšni meri so integrirane njegova fizična, emocionalna, mentalna in duhovna pot. Kadar je ta center zaprt, človek s svojo duhovnostjo ni piovezan na izkustveni ravni. Ponavadi nima »kozmičnega učinka« in ne razume kaj ljudje pravzaprav pripovedujejo, ko govorijo o svojih duhovnih doživetjih. Kadar pa je center odprt, človek občuti svojo duhovnost v zelo osebni obliki, ki je pri vsakem posamezniku drugačna. Te duhovnosti ne opredeljujejo nikakršne dogme in jo težko opišemo z besedami. Gre za posebno obliko bivanja, način preseganja posvetne stvarnosti. Sega prek fizičnega sveta in pri posamezniku ustvarja občutje celovitosti, spokoja in vere; vse to osmišlja njegovo bivanje.
Kronska čakra se odpira prav nazadnje in počasi. Pravijo, da bi hipno razsvetlejnje človeka pomenilo takojšnjo fizično smrt, saj telo ne bi preneslo tako visokih vibracij. Zato je izredno pomembno, da so vse naše spodnje čakre uravnovešene, preden se posvetimo kronski. Po delu z njo se kot »stranski učinek« pojavi glavobol, kar je znak, da se naše telo prilagaja višjim vibracijam. Priporočam, da meditacijo za čiščenje kronske čakre naredite zvečer, pred spanjem.

Kronsko čakro rišejo kot lotosov cvet s tisočerimi listi, prevladujoči barvi sta bela in vijolična. Če smo tretje oko odpirali, da bi bolje videli in slišali svoje duhovno vodstvo, je naslednja stopnja občutenje, je stanje, zavedanje. Najprimernejša je morda meditacija s Svetlobo. Sedimo v miru in tišini, z zaprtimi očmi. Z notranjim pogledom se ozremo navzgor, v svetlo sonce neskočne Svetlobe. Iz te svetlobe potegnemo žarek, ki vstopi skozi naše teme, kronsko čakro in se počai razlije navzdol skozi naše telo, dokler nas popolnoma ne napolni. Na tej ravni potrebujemo tišino, ko vstopamo v stik z božanskim. Prepustimo se Bogu, Kozmosu, Stvarniku, Najvišjemu in njegovi volji. Popolnoma se odpremo navzgor. In samo smo.

Kronska ali temenska čakra je torej povezana z individualno, osebno duhovnostjo. Ker smo že očistili srce, sprejeli resnico o sebi in odprli svoje tretje oko, imamo vsa potrebna »orodja« za delo s kronsko čakro. Razvoj te čakre poleg duhovne izpolnjenosti pomeni tudi stanje neizmerne sreče, ki ga občutimo kot globok mir in povezanost z vsem kar je. Naj nas napolnjuje Svetloba, postanimo vir moči in inspiracije.

6. Tretje oko
Esenca za kronsko čakro5. Grlena čakra
4. Srčna čakra
3. Sončni pletež
2. Sakralna čakra
1. Korenska čakra

Pri uravnavanju delovanja kronske čakre si pomagajte z esenco za kronsko čakro