7. 07. 08

Prebujanje čaker - Kronska čakraKljučne besede: zavest, zavedanje, duhovnost, božanskost, molitev, meditacija, višji svetovi, razsvetljenje, blaženost, samorealizacija, vnebovzetje.

Blokirana kronska čakra: občutek, da ste sami na svetu, popolno zanikanje duhovnega sveta, apatija, odsotnost stika z višjim jazom

Pretočna kronska čakra: notranji mir in sreča, hvaležnost, občutek enosti z vsm, čista zavest, zavedanje smisla življenja.


Skozi kronsko čakro se povezujemo z božanskim. Je nenehen vir Ljubezni, Miru in Enosti. Odpiranje kronske čakre je postopno in v razvoju človeka popolno očiščenje in pretočnost kronske čakre pomeni razsvetljenje. Čakra se nahaja na temenu in vpliva na povezanost z lastnim virom energije. Pretočna čakra nam zagotavlja, da nam ne zmanjka energije in da se ni potrebno napajati iz drugih virov (se »priklapljati« na druge ljudi). Je čakra osebne, individualne duhovnosti, kjer ni pomembno ali se ukvarjamo z jogo, zazenom ali krščansko meditacijo.

Barbara Brennan takole opiše značilnosti sedme čakre: temenski center je povezan s tem, koliko je človek povezan s svojo lastno duhovnostjo in v kolikšni meri so integrirane njegova fizična, emocionalna, mentalna in duhovna pot. Kadar je ta center zaprt, človek s svojo duhovnostjo ni piovezan na izkustveni ravni. Ponavadi nima »kozmičnega učinka« in ne razume kaj ljudje pravzaprav pripovedujejo, ko govorijo o svojih duhovnih doživetjih. Kadar pa je center odprt, človek občuti svojo duhovnost v zelo osebni obliki, ki je pri vsakem posamezniku drugačna. Te duhovnosti ne opredeljujejo nikakršne dogme in jo težko opišemo z besedami. Gre za posebno obliko bivanja, način preseganja posvetne stvarnosti. Sega prek fizičnega sveta in pri posamezniku ustvarja občutje celovitosti, spokoja in vere; vse to osmišlja njegovo bivanje.
Kronska čakra se odpira prav nazadnje in počasi. Pravijo, da bi hipno razsvetlejnje človeka pomenilo takojšnjo fizično smrt, saj telo ne bi preneslo tako visokih vibracij. Zato je izredno pomembno, da so vse naše spodnje čakre uravnovešene, preden se posvetimo kronski. Po delu z njo se kot »stranski učinek« pojavi glavobol, kar je znak, da se naše telo prilagaja višjim vibracijam. Priporočam, da meditacijo za čiščenje kronske čakre naredite zvečer, pred spanjem.

Kronsko čakro rišejo kot lotosov cvet s tisočerimi listi, prevladujoči barvi sta bela in vijolična. Če smo tretje oko odpirali, da bi bolje videli in slišali svoje duhovno vodstvo, je naslednja stopnja občutenje, je stanje, zavedanje. Najprimernejša je morda meditacija s Svetlobo. Sedimo v miru in tišini, z zaprtimi očmi. Z notranjim pogledom se ozremo navzgor, v svetlo sonce neskočne Svetlobe. Iz te svetlobe potegnemo žarek, ki vstopi skozi naše teme, kronsko čakro in se počai razlije navzdol skozi naše telo, dokler nas popolnoma ne napolni. Na tej ravni potrebujemo tišino, ko vstopamo v stik z božanskim. Prepustimo se Bogu, Kozmosu, Stvarniku, Najvišjemu in njegovi volji. Popolnoma se odpremo navzgor. In samo smo.

Kronska ali temenska čakra je torej povezana z individualno, osebno duhovnostjo. Ker smo že očistili srce, sprejeli resnico o sebi in odprli svoje tretje oko, imamo vsa potrebna »orodja« za delo s kronsko čakro. Razvoj te čakre poleg duhovne izpolnjenosti pomeni tudi stanje neizmerne sreče, ki ga občutimo kot globok mir in povezanost z vsem kar je. Naj nas napolnjuje Svetloba, postanimo vir moči in inspiracije.

6. Tretje oko
Esenca za kronsko čakro5. Grlena čakra
4. Srčna čakra
3. Sončni pletež
2. Sakralna čakra
1. Korenska čakra

Pri uravnavanju delovanja kronske čakre si pomagajte z esenco za kronsko čakro