14. 08. 15

Nova luna v Levu


Sonce, Luna in Venera so združeni v Levu. Spodbujajo vas, da ste mogočni kratorji. Bodite unikatni. Bodite to, kar v resnici ste. Bodite kreativni. Pridite iz svojega srca. Bodite ljubezen. Nova luna v levu prižiga kreativni ogenj v vas. Ste avtorji svojega življenja. Vi ustvarjate svojo realnost. Ste kralji in kraljice Vesolja. Ste dragocene duše svetlobe... Rojeni ste, da bi bili v tem času prehoda. Prišli ste ustvarjat. prišli ste narediti spremembo. Ste igralci v velikem eksperimentu. Ste agenti sprememb. Ste poslanci Nove Zemlje. Nova luna vas obseva s Svetlobo, vas spodbuja, da izpustite preteklost. Ozdravite svoje srce. Ustvarjajte življenje iz svoje avtentične narave.
 
“The Sun, Moon and Venus are coupled in Leo…
You are encouraged to be a powerful creator. Be unique. Be who-you-really-are. Be creative. Come from your heart. Be love… The Leo New Moon lights a creative fire in you. You are the author of your life. You are creating your reality. You are the King or Queen of your universe. You are a precious soul of light… You were born for these transitional times. You came to create. You are here to make a difference. You are a player in a grand experiment. You are a change agent. You are an emissary of our New Earth… The New Moon is flooding you with Light empowering you to release the past. Heal your heart. Create your life based on your authentic nature.”
Copyright 2015 ~KELLEY ROSANO