28. 06. 07

Zemljine čakrePrva korenska čakra je povezana z goro Sinaj. Lokacija zemeljskih čaker se je skozi tisočletja spreminjala, prva čakra pa je že od nekdaj na tem področju. Zemeljska korenska čakra je na Bližnjem Vzhodu že od začetka človeštva. Skozi čas se je njena natančna lokacija vseskozi pomikala po tem območju, vendar ga nikoli ni zapustila. Od tu izvira bazična energija planeta Zemlje. Kvalitete prve čakre so povezane s preživetjem in ravno v bližini prve čakre so se rojevale prve civilizacije. Za neintegrirano družbo, kot je vaša, je značilno, da je s prvo čakro povezanih veliko strahov in konfliktov. Zato je to področje že od začetkov človeštva dobesedno področje konfliktov. Ko bodo enkrat razrešeni konflikti na Bližnjem vzhodu, bo to pomenilo konec vseh konfliktov na planetu.

Za nahajališče druge čakre ne morem biti najbolj natančen, ker moj kanal preslabo pozna geografijo. Nahaja se v Braziliji v bližini Amazonke. Ta čakra je skozi zgodovino precej spreminjala svojo lokacijo, vendar je trenutno na omenjenm področju. Energija druge čakre predstavlja integracijo moškega in ženskega aspekta – integracijo spolne energije. Vsebuje tudi primitivne emocije. Energija brazilskega Amazonskega pragozda seva te kvalitete. Druga čakra ima tudi velik vpliv na globoke predele nezavednega, v katerem ljudje procesirate svoje sence in temne strani sebe. To področje energetsko pomaga predelati človeške sence oz. temne plati.

Tretja čakra, ki je sončni pletež vašeg sveta, se nahaja na področju gore Kilimandžaro v Afriki. Kvalitete tretje čakre so namen, motivacija pa tudi energija moči in poguma. Sedaj se bom dotaknil izvenzemeljskih bitij – nekatera prva človeška naselja, v katerih so bili ljudje genetsko ustvarjeni s strani izvenzemeljskih bitij, so se nahajala na tem področju. Ne bom se spuščal v podrobnejšo zgodovino teh ljudi, ki so jih genetsko ustvarila izvenzemeljska bitja, jih preučevala in jim vladala. Ravno na področju tretje zemeljske čakre so se ljudje prvi uprli nadaljni vladavini izvenzemeljskih bitij. Zato je to področje dolgo časa vsebovalo energije namena, motivacije, poguma in moči. S tega področja vašega planeta energetsko izvira volja do življenja.

Četrta čakra je srčna čakra. Nahaja se na področju, ki ga imenujete Haleakala. To je vulkan na Mauiju na Havajih. Poudariti moram, da je to točka izžarevanja, kajti tu se energija srca in brezpogojne ljubezni, ki žari v kolektivno zavest. Kadar obiščete to področje, je povsem naravno, da se vaša srčna čakra odpre zelo na široko. Tisti, ki se zanimate za delfine zagotovo veste, da je prav na tem območju ogromno delfinov. Mnogo jih je ravno zaradi energije srca, saj delfini pomagajo ljudem pri odpiranju srca. Rad bi poudaril, da so delfini prvi zavestni sesalci, ki energijo ljubezni sprejemajo in jo integrirajo v planet.

Peta čakra, ki predstavlja grlo planeta se nahaja na področju gore Mt. Shasta v severni Kaliforniji. Kvaliteti grlene čakre sta komunikacija in izražanje.. Veliko ljudi se je spraševalo, zakaj ravno iz Amerike prihaja toliko idej in konceptov. Energija gore Mt. Shasta je portal skozi katerega se komunikacija pretaka v kolektivno podzavest. Govorim o komunikaciji na višjih nivojih zavedanja – komunikacija duha in človeškega potenciala. Nekatera osnovna duhovna spoznanja iz Amerike so nastala prav na tem področju. Naloga gore je kanaliziranje energije komunikacije po celem svetu.

Šesta čakra, tretje oko planeta, se nahaja v Himalaji. Opravičujem se, ker ne morem biti specifičen, katera gora je njeno središče. Ta čakra je na tem področju od začetkov človeštva. Kvaliteti tretjega očesa sta notranji uvid in intuicija. Prav področje himalaje je že tisočletja sedež ezoteričnega znanja. S tega področja prihaja vera v mir in z njim povezani verski sistemi. Tukaj je hranjena vizija prihodnosti planeta Zemlja.

Sedma, kronska čakra je na gori Fuji. Za to obstaja prav poseben razlog. Energija japonske ustvarja most med Vzhodom in Zahodom. Kot verjetno veste se filozofija Vzhoda in Zahoda ne osredotočata na iste stvari. Zahod je osredotočen na razum in zanemarja duha. Vzhod pa se veliko bolj ukvarja z duhovnim in ne toliko razumskim. Zenkrat obema filozofijama še ni uspelo najti ravnotežja ali skupnega dogovora. Torej, kako naj bi se ti dve planteni energiji združili? Skozi kulturo, ki ima močan duhovni temelj in bo istočasno navdušena nad uporabo razuma. Ta kultura bo sama želela združiti razum in duhovnost. In če pomislite, le katera druga kultura na Zemlji bi to lahko napravila bolje kot japonska? Japonska je prehod med Vzhodom in Zahodom. In ravno tu, skozi simbolično kronsko čakro, se bo zgodila integracija dveh nasprotnih konceptov. Da bom bolj natančen – končna integracija med materijo in duhom. In tako je energijski cneter, ki deluje za ta namen gora Fuji.
Za vas prevedla: Manca


Ni komentarjev:

Objava komentarja