23. 11. 07

Izguba nedolžnosti

Vabilo Blogrole naj napišemo nekaj o izgubi nedolžnosti mi je dalo misliti. Kaj vse povezujemo z nedolžnostjo in njeno izgubo? Najlepša in najpreprostejša nedolžnost je nedolžnost malih otrok. Ti še niso »pokvarjeni« in nas zato s svojimi globokimi očmi in težkimi vprašanji vedno postavljajo pred soočenje z resnico. Takšno ali drugačno. In, ko mali otroci odraščajo, prevzemajo vzorce odraslih in počasi izgubljajo nedolžnost. Nedolžnost je tako nekaj, kar malim otrokom zavidamo, čeprav si tega na glas ne priznamo. Zakaj je ne moremo več pridobiti nazaj?! Morda bi se morali vprašati ali se sploh želimo vrniti v ta čas otroške nedolžnosti. Globoko v sebi verjamem, da je odgovor na vprašanje pri vseh ljudeh pritrdilen. Kdo si ne bi želel še enkrat postati neobremenjen z vsemi slabimi spomini, razbliniti vse zamere in spoznavanje težkih, trpljenja polnih trenutkov.
Čas nedolžnosti tako enačimo z nevednostjo in nepoznavanjem vseh »grozot sveta«. Kaj pa, če je čas nedolžnosti nekaj povsem drugega? Če je to čas, ko še verjamemo v Ljubezen, ko se še spominjamo Enosti in Svetlobe iz katere prihajamo! In vse naše iskanje in vsa naša dejanja so pravzaprav podzavestna težnja k vrnitvi v to stanje nedolžnosti. V stanje, dobro znano naši duši, v stanje, ki ne obstaja v prostoru in času, kjer ni ničesar, kar ima prizvok slabega, temnega in negativnega. Kjer je naša duša popolnoma svobodna in povezana z vsem in vsemi. In v tem stanju blaženosti se duša odloči, da želi v materialnost, v prostor in čas, kjer pozabi, da je ona Svetloba in Ljubezen in se utelesi. In z rojstvom v ta naš svet izgubi nedolžnost.
V svetu dvojnosti se prične znova učiti vsega od začetka. Išče in si prizadeva odkriti kdo je in od kod prihaja. Kakšen je bil namen tega utelešenja, rojstva ali inkarnacije? Kogar takšna vprašanja močno privlačijo in si prizadeva najti odgovore, se začne počasi vračati v čas nedolžnosti. Počasi odvrže pridobljene vzorce, se osvobodi zamer in vseh »slabih« stvari, čustev, misli. Ljudem, ki so nedolžnost našli, pravimo, da so postali razsvetljeni. V njihovih očeh lahko vidimo v globino njihove duše in ob njih smo postavljeni pred soočenje z resnico. Takšno ali drugačno.

aab096e4255040899a62ccab485b29b0

Ni komentarjev:

Objava komentarja